หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ  (วปธ.)

Professional Business Consultant  (PBC.)

ลงทะเบียน ฟรี งาน OPEN HOUSE

เพื่อเข้าฟังรายละเอียด หลักสูตร “วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย
(Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand) รุ่นที่ 12

มาหาความรู้กัน ที่พูดกัน ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกระทรวงการคลัง เป็นอย่างไร ?

แนะนำหลักสูตร และบรรยายพิเศษ “ ก้าวแรก…สู่อาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ” แก่ผู้สนใจ
และยังได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา สอบถามได้ตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น.
สถานที่ : ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

(คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูแผนที่)

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 17:30 น.
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  รัชดา


   download-btn

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย:
@ LINE : @smecn
Tel : 097-715-9251 ถึง 4
E mail : pbc.smecn@gmail.com
FB : หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ

 


 


    สถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ และสำนักวิทยาการที่ปรึกษาธุรกิจ ได้รับมอบหมายจาก สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทำหน้าที่ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และได้ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งกับ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และที่ปรึกษาธุรกิจ ตลอดจน ผู้จบการศึกษา วปธ.ในรุ่นที่ผ่าน ได้จัด พัฒนาหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย(วปธ.) Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand(PBC.) ภายใต้แนวความคิด PBC Consult 4.0 เพื่อพัฒนาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐาน การให้บริการปรึกษาแนะนำ ภายใต้จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา

(Visited 3,187 times, 1 visits today)