หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (PBC Consult 4.0)

กำลังเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 13

ลงทะเบียน ฟรี งาน OPEN HOUSE

➡ เพื่อแนะนำหลักสูตร แก่ผู้ที่สนใจ
➡ ชมบรรยากาศ ห้องเรียนจริง
➡ บรรยายพิเศษ “การสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ”
➡ พูดคุยกับ นักศึกษาวิชาชีพที่ปรึกษาฯ (วปธ.) รุ่นพี่ และสอบถามตามอัธยาศัย
➡ มีบริการอาหารว่าง
➡ ชมนิทรรศการทางวิชาการ
➡ ชมวีดีทัศน์ วปธ.
➡ พบ บริษัทฯที่ปรึกษา จ้างงานฯ
➡ พร้อมช่วง ถาม-ตอบ โดย ผู้อำนวยการหลักสูตร ดร. วิริยะ ลิขิตวงศ์

กำหนดจัดขึ้น : กำหนดจัดขึ้น 2 รอบ
***รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:30 – 12:00 น.***
***รอบที่ 2 : วันเอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:30 – 12:00 น.***

สถานที่ : ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

(คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูแผนที่)

ลงทะเบียนร่วมงาน Open House ได้ทันทีที่ https://goo.gl/LsCyqM


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย:
@ LINE : @smecn
Tel : 097-715-9251 ถึง 4
E mail : pbc.smecn@gmail.com
FB : หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ

 

 


 


สถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ และสำนักวิทยาการที่ปรึกษาธุรกิจ ได้รับมอบหมายจาก สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทำหน้าที่ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และได้ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งกับ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และที่ปรึกษาธุรกิจ ตลอดจน ผู้จบการศึกษา วปธ.ในรุ่นที่ผ่าน ได้จัด พัฒนาหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย(วปธ.) Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand(PBC.) ภายใต้แนวความคิด PBC Consult 4.0 เพื่อพัฒนาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐาน การให้บริการปรึกษาแนะนำ ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา

(Visited 900 times, 1 visits today)