หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ  (วปธ.)

Professional Business Consultant  (PBC.)

ลงทะเบียน ฟรี งาน OPEN HOUSE

เพื่อเข้าฟังรายละเอียด หลักสูตร “วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย
(Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand) รุ่นที่ 12

เพื่อแนะนำหลักสูตรและบรรยายพิเศษ “การสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ” แก่ผู้ที่สนใจ  พร้อมชมบรรยากาศ ห้องเรียนจริง
นอกจากนั้นยังได้พูดคุยกับ นักศึกษาวิชาชีพที่ปรึกษาฯ (วปธ.) รุ่นพี่ และสอบถามตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น.
สถานที่ : ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

(คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูแผนที่)


   download-btn

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย:
@ LINE : @smecn
Tel : 097-715-9251 ถึง 4
E mail : pbc.smecn@gmail.com
FB : หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ


 


    สถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ และสำนักวิทยาการที่ปรึกษาธุรกิจ ได้รับมอบหมายจาก สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทำหน้าที่ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และได้ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งกับ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และที่ปรึกษาธุรกิจ ตลอดจน ผู้จบการศึกษา วปธ.ในรุ่นที่ผ่าน ได้จัด พัฒนาหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย(วปธ.) Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand(PBC.) ภายใต้แนวความคิด PBC Consult 4.0 เพื่อพัฒนาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐาน การให้บริการปรึกษาแนะนำ ภายใต้จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา

(Visited 624 times, 1 visits today)