credit : Image courtesy of [“Keep Balance” by jesadaphorn] at FreeDigitalPhotos.net

บอล 5 ลูก – Work-life Balance


“ชีวิตคุณภาพ?”

หลาย คนคิดว่า ชีวิตที่มีคุณภาพ ต้องการเงิน และเงินก็มาจากงาน ผลก็คือ เขาเหล่านั้นก็จะทุ่มทุกสิ่งอย่างที่มีในชีวิตให้กับ งาน งาน งาน และ งาน

 

แนว คิดข้างต้น คงไม่มีใครสามารถฟันธงได้ว่า ถูกทั้งหมด หรือว่า ผิดทั้งหมด แต่ก่อนจะเชื่อหมดใจในแนวคิดนี้ อยากให้มองดูรอบๆ ก่อนว่า องค์ประกอบของชีวิตคุณภาพ ไม่ใช่มีแต่ “งาน”

 

Life ประกอบด้วย “เงิน” + “ครอบครัว” + “สุขภาพ” + “เพื่อน” + “จิตวิญญาณ”

ลองดูอีกแนวคิดที่เปรียบชีวิตที่ต้องวนเวียนอยู่กับ บอล 5 ลูก


 

 

ถ้าเปรียบชีวิตเหมือนการ”โยนลูกบอล และเลี้ยงกลางอากาศให้ได้คราวละ 5 ลูก”

และหากเปรียบลูกบอลแต่ละลูกเป็น

  1. งาน
  2. ครอบครัว
  3. สุขภาพ
  4. เพื่อน
  5. จิตวิญญาณ

 

ในไม่ช้าคุณจะรู้ว่า งานเป็นเหมือน “ลูกบอลยาง” ที่หากตกลงพื้น มันก็จะกระเด้งกลับขึ้นมา

 

แต่อีก 4 ลูกที่เหลือ (ครอบครัว, สุขภาพ, เพื่อน, จิตวิญญาณ) นั้นทำจาก “แก้ว” ถ้าวันใดเราปล่อยให้ตกลงพื้น จะต้องมีริ้วรอย บิ่น ร้าว หรือแม้กระทั่งแตกกระจาย และไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่มีวันกลับเป็นเหมือนเดิม

 

คุณจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง และอย่าปล่อยให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

 

ใน เวลางาน ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อจะได้เลิกงานตรงเวลา ให้และใช้เวลาที่เหมาะสมแก่ครอบครัว เพื่อนฝูง และการพักผ่อนที่เพียงพอ

 

โดย Byran Dyson
อดีต CEO บริษัท Coca Cola

 

ค่านิยมนั้นย่อมมีคุณค่าก็ต่อเมื่อ

ค่านิยมนั้นมีคุณค่าเพียงพอ

 


แปลจากต้นฉบับ http://www.bcbusiness.ca/lifestyle/bryan-dysons-30-second-speech


Says the former CEO of Coca-Cola: Of the five balls you juggle in life, you can drop only one.

Imagine life as a game in which you are juggling some five balls in the air. They are Work, Family, Health, Friends and Spirit, and you’re keeping all of these in the air.

You will soon understand that work is a rubber ball. If you drop it, it will bounce back. But the four others – Family, Health, Friends and Spirit – are made of glass. If you drop one of these, it will be scuffed, nicked, damaged, even shattered. And it will never be the same.

Work efficiently during office hours and leave on time. Give proper time to your family and friends, and take a decent rest.


 

แปลโดย Pop – Chutipong Benjasatkul

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SalaryDIY.com

Image courtesy of [“Keep Balance” by jesadaphorn] at FreeDigitalPhotos.netBanner

**แนะนำ** หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทย ที่กล้าเปิดให้

“เรียนรู้เรื่องจริง จากคนรู้จริง” ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
จากหลากหลายวงการ ในเครื่อข่ายของรัฐหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.)

http://thaiconsult.org/course/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย:
@ LINE : @SME-OTOP (จันทร์ – อาทิตย์)
☎ Tel : 097-715-9251 ถึง 9 (จันทร์ – อาทิตย์)
󾮒 E mail : smes.ku@gmail.com
FB : https://web.facebook.com/pbc.smes.ku/

(Visited 200 times, 1 visits today)