Consultant


money-515058_1280 by FraukeFeind Pixabay
มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีความฝันอยากมีธุรกิจคอนซัลท์ หรือ ที่ปรึกษา เป็นของตัวเอง ฟังดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพที่ดี เจอลูกค้า เป็นจำนายตัวเอง ทำงานเท่ๆ แล้วก็ได้เงินง่ายๆ   การเป็นที่ปรึกษา จริงๆ แล้วมันไม่สวยงามแบบนั้น มันยาก และยากมากจริงๆ เกินกว่าที่คุณจะคิด เราอยากให้ทุกคนที่มีความสามารถและพร้อมที่จะทำ เริ่มทำธุรกิจนี้ แต่ก็มีเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก่อนจะเริ่มทำเช่นกัน     1. ไม่ใช่เรื่องแปลก ที่จะเจอคนแปลกๆ คนบางคนไม่สามารถที่จะรับมือกับความสัมพันธ์ที่ไม่สวยหรูนักได้ โดยเฉพาะคนที่ไล่ต้อนคุณตลอด ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเจอคนแปลกๆ หลายประเภท ธุรกิจที่ปรึกษาคงไม่เหมาะสำหรับคุณเท่าไหร่ ธุรกิจให้คำปรึกษาเป็นธุรกิจที่ต้องพบปะกันตัวต่อตัว คุณจะต้องเจอคนมากมาย จับมือกัน เข้าไปยังออฟฟิศต่างๆ อยู่ห่างกันแค่โต๊ะกั้น และต้องพูดคุยกับคนมากมาย ซึ่งบางคนในนั้นก็ไม่น่าคุยด้วยเท่าไหร่นัก คุณจะรู้ได้ไม่ยากว่าใครที่คุณควรจะคุยด้วย และใครที่ไม่ แต่ถึงคุณจะรู้แล้ว บางครั้งคุณก็อาจจะต้องอดทนกับความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ดี   2. สิ่งที่คุณส่งมอบได้คือ ความรู้ คนจ้างที่ปรึกษาเพราะเหตุผลเดียว คือ ความรู้ คุณจะต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่คุณถูกจ้างไป ลูกค้าเป็นผู้เลือกให้คุณเข้ามาทำงานแทนเพราะคุณรู้บางอย่างที่เค้าไม่รู้ […]

6 ความจริงที่คุณต้องรู้เพื่อจะเริ่มต้นธุรกิจคอนซัลท์ (ที่ปรึกษา)