แผนที่และการเดินทาง


สถานที่ศึกษา

ห้องฝึกอบรม : ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

Screen Shot 2560-05-24 at 7.10.46 PM

 

 

ที่อยู่ : สถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ

เลขที่ 615 อาคาร จิตต์อุทัย ถนนรามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

โทร.02-374-0988-9  โทรสาร 02-374-0989

(Visited 3,676 times, 1 visits today)