แนะนำหลักสูตร


Banner

อยากมีอาชีพที่ปรึกษา

วิชาชีพ ที่ปรึกษาธุรกิจ

วันนี้ไม่ยาก สำหรับคนมีใจและไฟแรง

 

อยากเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ต้องรีบหน่อย ช้าอด

ที่ปรึกษาธุรกิจ มืออาชีพ

สร้างรายได้ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ

ใช้ความรู้ความสามารถแนะนำผู้ประกอบการ SMEs

ต้องเรียนและต้องขึ้นทะเบียน

 


 สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จัดหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.)

PBC FB Cover

 


7 ขั้นตอนการปฏิบัติ เข้ารับการศึกษาการลงทะเบียนสอบรับการคัดเลือก หลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย

 

1. ศึกษารายละเอียดหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (คลิ๊ก Link เพื่อ download file.pdf) 9 รายละเอียดหลักสูตร 10 (PR)

(คลิ๊ก Link  เพื่อดูรายละเอียดแบบไม่ต้อง download เหมาะสำหรับดูในมือถือ/แทบเล็ต) http://thaiconsult.org/course/detail

 

2. การสมัครสอบหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย มีช่องทางเดียวคือ

กรอกใบสมัคร online คลิ๊ก https://goo.gl/9vQno2(ช่องทางเดียวเท่านั้น)

*** สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30 – 17:30 น

สถานที่สอบ ห้องวายุภักษ์   ชั้น  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Screen Shot 2560-05-24 at 7.10.46 PM

 

3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ 1,000 บาท ต่อท่าน


โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 955-0-18181-2
ชื่อบัญชี “ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ”

และส่งหลักฐาน (สำเนา หรือรูปถ่าย) มาที่ line : @pbci60 หรือโทรสาร 02 374 0989


4. เข้าสอบการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา ที่ท่านได้เลือก

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ข้อเขียน และสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ทาง Facebook : www.facebook.com/pbc.smecn และ Website : ThaiConsult.org

 

5. ชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันพุธที่ 16 สิงหาคม ถึง วันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 150,000 บาท

  • การรายงานตัว : รายงานตัวพร้อมทั้งยื่นเอกสารการสมัคร วัดตัวเพื่อตัดชุดสูท สแกนนิ้ว ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัว ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ชั้น 3  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  • เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ชั้น 3  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  • เริ่มเข้ารับการศึกษา ตั้งแตวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ *(กำหนดการเรียนการสอน รับในวันรายงานตัว)*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

6. พิจารณาการจบหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (ผ่านเกณฑ์การจบ 1-3 ข้อ) ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับสมาคม และกระทรวงการคลัง มีการประเมินผล ดังนี้

  • เวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% (โดยการสแกนนิ้ว เช้า/บ่าย/เลิกเรียน)
  • ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เก็บชั่วโมงให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 10 Man days
  • ศึกษาดูงานตามที่กำหนด
  • ส่งรายงานการศึกษาส่วนบุคคล
  • ผ่านการสอบข้อเขียนประเมินจบหลักสูตร

 

 Grand Open House แนะนำหลักสูตรฯ

วัตถุประสงค์

➡ เพื่อแนะนำหลักสูตร แก่ผู้ที่สนใจ
➡ บรรยายพิเศษ “การสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ”
➡ พูดคุยกับ นักศึกษาวิชาชีพที่ปรึกษาฯ (วปธ.) รุ่นพี่ และสอบถามตามอัธยาศัย
➡ มีบริการอาหารว่าง
➡ ชมนิทรรศการทางวิชาการ
➡ ชมวีดีทัศน์ วปธ.
➡ พบ บริษัทฯที่ปรึกษา จ้างงานฯ
➡ พร้อมช่วง ถาม-ตอบ โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ดร. วิริยะ ลิขิตวงศ์

กำหนดจัดขึ้น  : วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09:30 – 12:00

สถานที่ : ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

แผนที่ http://thaiconsult.org/map

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนร่วมงาน Open House ได้ทันทีที่ https://goo.gl/9vQno2สนใจอยากมีอาชีพ “ที่ปรึกษาธุรกิจ

**แนะนำ** หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทย ที่กล้าเปิดให้

“เรียนรู้เรื่องจริง จากคนรู้จริง” ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
จากหลากหลายวงการ ในเครื่อข่ายของรัฐหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.)

http://thaiconsult.org/course/detailสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย:
@ LINE : @pbci60
Tel : 097-715-9251 ถึง 4
E mail : pbc60@smecn.or.th
FB : https://facebook.com/pbc.smecn
(Visited 18,357 times, 1 visits today)