คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย ขั้นตอนหลังสอบผ่าน


หัวเอกสารประกาศผล-03กำหนดการณ์-01

คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย ขั้นตอนหลังสอบผ่าน • 1.ขั้นตอนหลังสอบผ่าน
 • 1.มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียน และสัมภาษณ์ ขั้นตอนต่อไปคืออะไร
  chutipong08-01-2016

  ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

  พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 150,000 บาท

   

  การรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

  สถานที่ :  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

  พร้อมเอกสารดังนี้

  1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
  2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
  3 สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด จำนวน 2 ใบ
  4 ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
  6 สำเนาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

   

  กำหนดการรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

  9:00 - 10:30 น.

  รายงานตัว

  1. สแกนนิ้วเพื่อลงเวลา เช็คเวลาเรียน

  2. ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  3. วัดตัวตัดสูท

  4. วัดตัวเสื้อโปโล

  5. รับสื่อการเรียนการสอน Samsung Galaxy Tab A 10.1" with s-pen

  6. รับกระเป๋าและเอกสารการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์

   

  • เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
  • เริ่มเข้ารับการศึกษา ตั้งแตวันเสาร์ที่ 20 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ *(กำหนดการเรียนการสอน รับในวันรายงานตัว)*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   

 • 2. การลงทะเบียนคืออะไร
  chutipong08-01-2016
  • การชำระค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 150,000 บาท

  1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)

  บัญชีออมทรัพย์เลขที่  955-0-18181-2

  ชื่อบัญชี  “ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  2. บัตรเครดิตทุกธนาคาร ได้ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ณ ที่ทำการอาคารจิตต์อุทัย ชั้น 2   ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 02-374-0988, 097-7159258-9

   

 • 3. ถ้าไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ภายในวันที่กำหนด จะเป็นอย่างไร
  chutipong08-01-2016
  • ถือว่าท่านทำการสละสิทธิ์
  • หากมีเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย กรุณาติดต่อ 097-715-9255 โดยด่วน
 • 4.ถ้าลงทะเบียนเรียนรุ่นที่ 11 (เริ่มเรียนเดือนมกราคม) จำเป็นต้องชำระเงินภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559หรือไม่
  chutipong08-01-2016

  รุ่น 11 สามารถลงทะเบียนตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

 • 5. การชำระเงิน สามารถทำได้กี่วิธี
  chutipong08-01-2016

  1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)

  บัญชีออมทรัพย์เลขที่  955-0-18181-2

  ชื่อบัญชี  “ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   

  2. บัตรเครดิตทุกธนาคาร ได้ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ณ ที่ทำการอาคารจิตต์อุทัย ชั้น 2   ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 02-374-0988, 097-7159258-9

 • 6. ขอทราบรายละเอียดการชำระเงินเด้วยบัตรเครดิต
  chutipong08-01-2016

   

  บัตรเครดิตทุกธนาคาร ได้ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ณ ที่ทำการอาคารจิตต์อุทัย ชั้น 2   ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 02-374-0988, 097-7159258-9

 • 7. สามารถผ่อนชำระได้หรือไม่
  chutipong08-01-2016

  ไม่สามารถครับ

 • 8. หลังลงทะเบียนเสร็จขั้นตอนต่อไปคืออะไร
  chutipong08-01-2016
  • การรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561สถานที่ :  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ห้อง 404 โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

   พร้อมเอกสารดังนี้

   1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
   2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
   3 สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด จำนวน 2 ใบ
   4 ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
   6 สำเนาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

   กำหนดการรายงานตัว วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

   9:00 - 10:30 น.

   รายงานตัว

   1. สแกนนิ้วเพื่อลงเวลา เช็คเวลาเรียน

   2. ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

   3. วัดตัวตัดสูท

   4. วัดตัวเสื้อโปโล

   5. รับสื่อการเรียนการสอน Samsung Galaxy Tab A 10.1" with s-pen

   6. รับกระเป๋าและเอกสารการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์

   • เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  เวลา 11:00 - 16:30น.
 • 9. เลือกรุ่นที่เรียน อยู่ในขั้นตอนใด
  chutipong08-01-2016

  ขณะนี้ เปิดแค่รุ่นเดียวคือรุ่นที่ 11

 • 10. รุ่นที่เรียนแต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร
  chutipong08-01-2016

  แต่ละรุ่นไม่แตกต่างกัน แตกต่างกันเพียงตารางเวลาเรียน (หลักสูตรเดียวกัน ตำราเดียวกัน อาจารย์ผู้สอนเหมือนกัน)

  • - วปธ. รุ่นที่ 9 เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์

  เริ่ม วันที่ 17 มิถุนายน – 8 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

   

  • - วปธ. รุ่นที่ 10 เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์

  เริ่ม วันที่ 2 กันยายน - 24 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

   

  • - วปธ. รุ่นที่ 11 เรียนทุกวันเสาร์

  เริ่มวันที่ 17 มิถุนายน – 24 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

   

  • - วปธ. รุ่นที่ 12 เรียนทุกวันอาทิตย์  

         เริ่ม วันที่ 17 มิถุนายน – 24 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

 • 11. การรายงานตัวคืออะไร และวันรายงานตัวต้องทำอะไรบ้าง
  chutipong08-01-2016
  • การรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561สถานที่ :  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

   พร้อมเอกสารดังนี้

   1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
   2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
   3 สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด จำนวน 2 ใบ
   4 ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
   6 สำเนาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

   กำหนดการรายงานตัว วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

   9:00 - 10:30 น.

   รายงานตัว

   1. สแกนนิ้วเพื่อลงเวลา เช็คเวลาเรียน

   2. ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

   3. วัดตัวตัดสูท

   4. วัดตัวเสื้อโปโล

   5. รับสื่อการเรียนการสอน Samsung Galaxy Tab A 10.1" with s-pen

   6. รับกระเป๋าและเอกสารการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์

   • เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
 • 12. วันปฐมนิเทศคือวันไหน
  chutipong08-01-2016
  • เข้าร่วมปฐมนิเทศน์หลังการรายงานตัว (9:00 - 10:30) ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  • เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  เวลา 11:00 - 16:30น.

   

 • 13. วันปฐมนิเทศต้องทำอะไรบ้าง
  chutipong08-01-2016

  09:00 - 10:30 น. รายงานตัว

  11:00 - 12:00 น. ชี้แจงการเรียนการสอน โดย อ.ดร. วิริยะ ลิขิตวงศ์

  12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13:00 - 16:00 น. กิจกรรมสัมพันธ์ "วปธ. สามัคคี ชุมนุม"

  16:00 - 16:30 น. สรุปบทเรียนประจำวัน

 • 14. หากไม่สามารถมาวันรายงานตัว และวันปฐมนิเทศได้ต้องทำอย่างไร
  chutipong08-01-2016

  ขอให้ทำเป็นหนังสือเรียนท่าน ผ.อ. หลักสูตรฯ เพื่อให้ท่านพิจารณาผล ส่งที่ pbc60@smecn.or.th

  หรือติดต่อ Line : @pbci60

 • 15. ขาดเรียน สามารถเรียนซ่อมได้หรือไม่
  chutipong08-01-2016

  สามารถเรียนซ่อมได้ แต่ไม่สามารถนับเวลาเรียน

 • 16. ถ้าเวลาเรียน ไม่ถึง 80% ต้องทำอย่างไร
  chutipong08-01-2016

  ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้สอนประจำวิชานั้นๆ อาจจะให้งานเพิ่มเพื่อชดเชยเวลาเรียน

 • 17. การชำระเงินในนามบริษัท ต้องทำอย่างไร?
  chutipong08-01-2016

  สามารถทำได้

 • 18. ค่าลงทะเบียนเรียน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
  chutipong08-01-2016

  ค่าลงทะเบียนเรียนท่านละ 150,000 บาท ตลอดหลักสูตร รวมอาหารและเอกสารทุกอย่าง และรวมค่าดูงานภายในประเทศ

  • อุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ ตำราทางวิชาการ ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
  • เครื่องแต่งกายประกอบด้วย ชุดเสื้อสูท 1 ชุด ,เสื้อโปโล เป็นต้น
  • กระเป๋าเอกสารมาตรฐานสำหรับอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจพร้อมนามบัตรที่ปรึกษาธุรกิจ
  • รวมค่าดูงานต่างประเทศ
 • 19. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้รับคัดเลือกให้เรียนรุ่นที่เลือก
  chutipong08-01-2016

  ผู้สมัครเป็นผู้เลือกรุ่นด้วยตนเอง ในวันรายงานตัว

   

  **เหลือเฉพาะรุ่น  11 รุ่นเดียวเท่านั้น**

ขั้นตอนต่อไป

ให้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยการชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)


ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)

          บัญชีออมทรัพย์เลขที่  955-0-18181-2

          ชื่อบัญชี  “ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


หรือบัตรเครดิตทุกธนาคาร ได้ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ที่ทำการอาคารจิตต์อุทัย ชั้น 2

ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร. 02-374-0988, 097-715-9258-9

และแจ้งการโอน พร้อมแนบหลักฐานการโอนมาที่

@Line : @pbci60

Fax : 02-374-0989หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ โทร 097-715-9251 ถึง 4

(Visited 1,473 times, 1 visits today)