ข่าวสารและกิจกรรม


วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558.

ม.เกษตรเปิดหลักสูตรปั้นที่ปรึกษาฯ ธุรกิจ สนับสนุน SMEs ไทยสู่อาเซียน


 

Marketeer

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มก.ปั้นหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ

 


วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558.

มก.เปิดหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ

 


วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558.

ม.เกษตร จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ


วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 

(Visited 1,191 times, 1 visits today)