การตลาด


Credit : image from pixabay.com
ในหนังสือ “Real Leader Don’t Follow”  ของ Steve Tobak ได้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้ประกอบการตัวจริงที่สามารถเริ่มต้น เริ่มสร้าง และบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูง เขาได้นำเสนอมุมมองใหม่ มุมมองของคนในที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น และตัดสินใจแบบผู้นำ Tobak ได้อธิบายหลักการตลาด 4 ข้อที่จะช่วยทำให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าการตลาดมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ แล้ววิธีการใด? ที่จะสามารถนำหลักการตลาด(เพียงไม่กี่ข้อ)มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง และโฟกัสที่หลักการนั้นอย่างจริงจัง ผมคิดว่าผมมีคำตอบ ในขณะที่การขายนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา และมีขั้นมีตอน แต่การตลาดไม่ใช่แบบนั้น การตลาดนั้นมีความซับซ้อนและไม่มีอะไรตายตัว นั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้สามารถตีความได้หลากหลาย แต่ถึงอย่างไรมันก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจ ผมขอแนะนำหลักการ 4 ข้อที่สำคัญดังนี้ หลักการที่ 1: ในการแข่งขัน ผู้ชนะกินรวบ ในขณะที่ตลาดมีแนวโน้มที่จะเติบโต และเริ่มหดตัวลงในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ขนาดของตลาดอาจจะคงที่ ส่วนแบ่งการตลาดก็เช่นกัน ผู้นำ(อันดับต้น)ในตลาดนั้นต่างได้อานิสงค์ ได้กำไรที่สูงกว่า มีอำนาจในการตั้งราคา สามารถจ้างคนเก่งได้ในราคาที่สูงกว่า มีความสุขมากกว่า และมีเงินพัฒนารับมืออนาคต ส่วนผู้รั้งอันดับท้ายๆ ก็จะต้องออกจากตลาดไปในที่สุด หรือถ้าอยู่ได้ก็ต้องเหนื่อยหนัก […]

กินรวบ ด้วยหลักการตลาด 4 ข้อ