how to


teamwork 3
การที่วางตัวให้ผู้อื่นรักนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างได้ และนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อเส้นทางสู่ความสำเร็จ   ถ้าคุณอยากเป็นผู้นำที่ผู้คนยอมทำตามอย่างไร้ข้อสงสัย คุณจะต้องเป็นผู้นำที่เป็นที่รัก ความเผด็จการและเกรี้ยวกราดกับวิสัยทัศน์ที่แสนฉลาดแม้จะทำให้คุณสามารถสั่งคนอื่นได้ แต่ก็ไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านั้นจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหมดพลังชีวิตไปก่อนที่เขาจะได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองออกมา   เวลาที่ผมสนทนากับผู้คนกลุ่มเล็กๆ ผมมักจะขอให้พวกเขาอธิบายถึงลักษณะผู้นำที่ดีที่สุด และผู้นำที่แย่ที่สุดที่พวกเขาเคยทำงานด้วย เขาเหล่านั้นมักจะเลี่ยงการพูดถึงลักษณะภายนอก เช่น ความฉลาด ความสามารถในการเข้าสังคม ความมีเสน่ห์ และอื่นๆ แต่กลับให้ความสำคัญกับเรื่องที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้นำคนนั้นๆ เช่น ความเข้าถึงได้ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ การคิดบวก   คุณสมบัติข้างต้นนั้น เป็นการอธิบายถึงผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ – Emotional Intelligence) TalentSmart ได้ทำการวิจัยข้อมูลจากตัวอย่างกว่าล้านคน และได้พบว่าผู้นำที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นั้นไม่ใช่แค่เป็นที่รักเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นอย่างมาก   ลักษณะภายนอก หลายๆ อย่าง รวมถึง ความฉลาด (Intelligence – IQ) นั้น ไม่สามารถสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ EQ นั้นเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ […]

10 อุปนิสัยของผู้นำ ผู้เป็นที่รัก


credit : image from pixabay.com
ในยุค 4G A : แกแก ชั้นมีเรื่องจะเล่า B : เหรอๆ ว่าๆ A : ชั้นอ่ะ ได้ยินว่า นัง ก.ไก่ น่ะมัน xxx อย่างงั้น xxx อย่างงี้ B : เหรอๆ มิน่าหล่ะ วันก่อนชั้นก็อ่านหน้าเฟส(Facebook)ของชี ชั้นก็สงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้วหล่ะ แหมๆๆ ชีนี่แย่จริงๆ   ในยุคจีนโบราณ วันหนึ่งสหายนักปราชญ์ได้เปรยกับ ปรมาจารย์ผู้ซึ่งมีผู้นับหน้าถือตาและเป็นที่เชื่อถือแห่งยุค ว่า   “ท่านรู้หรือไม่? ข้าพเจ้าเพิ่งได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสหายท่านหนึ่งของท่านมา”   “ช้าก่อนสหาย” ปรมาจารย์กล่าว “ก่อนที่ท่านจะเล่า ข้าพเจ้าขอให้ท่านนำเรื่องที่ท่านจะเล่า ผ่านการกลั่นกรอง 3 ขั้นตอนนี้เสียก่อน”   “อะไรคือ การกลั่นกรอง 3 ขั้นตอน?” […]

กลั่นกรอง 3 ขั้นตอน