startup


credit : image from pixabay.com
ผมอาจจะดูหัวโบราณไปหน่อย ที่ยังติดภาพแบบฉบับของ”ที่ปรึกษา”ที่ต้องดูฉลาดมากๆ พรีเซนต์งานเก่งๆ สามารถให้คำแนะนำดีๆ แล้วกลับทิ้งให้คุณทำงานหนักต่อจากนั้นด้วยตัวเอง วิธีการแบบนี้อาจจะเป็นไปได้สำหรับบริษัทใหญ่ๆ ที่มีคนเก่งๆ ในแต่ละด้านอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็น Startup หรือธุรกิจเล็กๆ ล่ะ? แค่นี้ก็แทบไม่มีคนพอทำงาน และมีงานเกินพอสำหรับคนอยู่แล้ว Startup และธุรกิจขนาดเล็ก ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยทำให้งานเดิน และสอนคนอื่นได้ว่าอะไรบ้างที่จำเป็นต้องทำ ซึ่งนั่นฟังดูเหมือนความเป็นผู้นำมากกว่าที่ปรึกษา หรือถ้าจะเรียกให้ถูกคือ การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง (Leading by Example) ซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ต้องการที่ปรึกษาแบบนี้กันทั้งนั้น และคงถึงเวลาแล้วที่เราควรจะลืมคำว่า “การให้คำปรึกษา” และมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมและวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตมากกว่า   เปลี่ยนจากสัญญาที่ปรึกษา เป็นฟรีแลนซ์ ธุรกิจสมัยนี้เลิกจ้างพนักงานด้วยสัญญาตลอดชีพกันไปนานแล้ว ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว และบริษัทก็ต้องปรับเปลี่ยนพนักงานให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนจากการเป็นที่ปรึกษาแบบเดิมๆ มาเป็นการให้ปรึกษาแบบฟรีแลนซ์ คือ ร่วมลงมือปฏิบัติด้วย ไม่ใช่แค่เพียงให้คำปรึกษาอย่างเดียว   เปลี่ยนตำแหน่งตัวเองให้เป็น ผู้เชี่ยวชาญ กำหนดตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญจะช่วยลดภาพจำของการเป็นที่ปรึกษาได้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด ผู้เชี่ยวชาญนั้นมักถูกมองว่าเป็นคนที่เก่งมากๆ และความเก่งที่ได้มา มาจากการลงมือทำจริงๆ มากกว่าที่จะดูเป็นแค่ที่ปรึกษาซึ่งให้แต่คำแนะนำ   […]

8 ไม้เด็ด ให้คำปรึกษา Startup และธุรกิจขนาดเล็ก